The Myth ดาบทะลุฟ้า ฟัดทะลุเวลา

The Myth ดาบทะลุฟ้า ฟัดทะลุเวลา

 

เรื่องราว จักรพรรดิ์องค์แรกของจีน ได้เริ่มสร้างหลุมศพของตัวเองขึ้น ด้วยหยาดเหงื่อของแรงงานกว่า 700,000 ชีวิต สุสานสุดยิ่งใหญ่นี้เสร็จสมบูรณ์ในอีก 37 ปีต่อมา ว่ากันว่าเพื่อเก็บความลับเรื่องสุสาน แรงงานทั้งหมดถูกฝังทั้งเป็น พร้อมกับของจักรพรรดิ์ ไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียว…สอง พันปีต่อมา บรรดานักประวัติศาสตร์ นักขุดค้นสุสาน และนักผจญภัยจำนวนมาก เดินทางมาที่สุสานเพื่อค้นหาหลุมศพจิ๋นซี และของมีค่าที่ฝังอยู่ แต่ไม่มีใครสักคนที่สามารถหาทางเข้าสู่สุสานได้ ทรัพย์สินเลอค่า รวมทั้งยาวิเศษขององค์จักรพรรดิ์ จึงยังคงอยู่

รหัสดูหนัง b4vb54b5bv54