Rise of the Planet of the Apes

เนื่อง จากมนุษย์ฉีดตัว ไวรัส ตัว 112 เพื่อรักษาโรคความจำเสื่อมให้กับลิง เพื่อทดลอง เลยทำให้ส่งผลถึงลูกลิงที่อยู่ในท้อง และมีผลต่อมนุษย์ในระยะเริ่มแรก ต่อมาไม่ได้ผล จึงต้องเพิ่มตัวไวรัสขึ้นไปอีกเป็นตัวใหม่ ทำให้ลิง ฉลาดขึ้นอีก 113 ตัวนี้ ทำให้ลิงพูดได้เลย และ เกิดการปฏิวัติ และตอนท้ายเรื่อง ไวรัส 113 นั้น ทำลายมนุษย์ ติดต่อกันทางเลือด
ภาพยนตร์เรื่อง RISE OF THE PLANET OF THE APES (กำเนิดพิภพวานร) เป็นการผสมผสานของการบอกเล่าเรื่องราวในจินตนาการกับการก้าวกระโดดของวิ ชวลเอ็ฟเฟ็กต์ขั้นต่อไป สำหรับภาพยนตร์ประสบการณ์ของภาพยนตร์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกและฉากแอ็คชั่น ที่ไม่เหมือนภาพยนตร์เรื่องไหนมาก่อน โดยเป็นการเริ่มต้นจากความถือดีของมนุษย์ซึ่งเป็นชนวนเหตุการณ์ต่างๆ ที่นำไปสู่ความฉลาดของฝูงวานร และเป็นการท้าทายแห่งดินแดนของเราซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีอำนาจในการครองโลก ซีซ่าเป็นวานรอัจฉริยะตัวแรกที่ถูกมนุษย์ล่อลวง และลุกขึ้นมานำเผ่าพันธุ์ของเขาเพื่อแข่งขันกับอิสรภาพอย่างน่าตื่นเต้น และเผชิญหน้ากับมนุษยชาติในท้ายที่สุด สำหรับตัวละครซีซ่าร์ บริษัท WETA ทีมวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง Avatar ที่คว้ารางวัล Oscar ได้สร้างวานรขึ้นมาด้วยเทคนิค CGI ทำให้เกิดการแสดงอารมณ์และความฉลาดที่น่าตื่นเต้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน