Olympus Has Fallen ผ่าวิกฤติวินาศกรรมทำเนียบขาว

เรื่องราวของอดีตสายลับที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือและปกป้องทำเนียบขาว จากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย นำแสดงโดย Gerard Butler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 17 =