Nympha สัมผัสนรกนิกายสยอง

คือเด็กสาวชาวอเมริกันที่เดินทางไปยัง อิตาลีเพื่อสาบานตนเป็นนางชีที่สำนักชี “นิวออร์เดอร์” กฎระเบียบของสำนักชีนี้เข้มงวดมากจนบางครั้งถึงขั้นทรมาน แนวทางของซาราห์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ “ได้ยิน” พระเจ้า, “เห็น” พระเจ้า, “สัมผัส” พระเจ้า และ “คุย” กับพระเจ้า แต่ละขั้นตอนสร้างความ เจ็บปวดแก่ซาราห์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ยิ่งไปกว่านั้น ระหว่างทาง เธอยังเห็นภาพอดีตของสำนักชีว่ามัน