การค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลก อาจเป็นจุดจบของมวลมนุษยชาติ