DOOMSDAY ห่าล้างโลก

DOOMSDAY ห่าล้างโลก

ในปี 2008 ไวรัสร้ายรีปเปอร์ ได้คร่าชีวิตประชากรจำนวนมากในสก๊อตต์แลนด์ ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ทำให้มีการสร้างกำแพงขนาดใหญ่เพื่อกั้นการแพร่กระจายของเชื้อโรคและป้องกัน ไม่ให้ผู้ติดเชื้อหลบหนีออกมา