Chrysalis

ในอนาคตอันใกล้ สิ่งแวดล้อมบนโลกเสื่อมสลายลงอย่างรุนแรง โรคระบาดและเชื่อโรคร้ายแพร่กระจายไปทั่ว ทางรอดเดียว คือ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่กำลังคิดค้นหาวิธีที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์อันร้ายแรงนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญสลายของมนุษยชาติก็เป็นได้ เค้าลางแห่งหายนะเริ่มขึ้นหลังจากการออกไปสำรวจครั้งหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในทีมเกิดล้มป่วยลง ความสยดสยองเริ่มปรากฎเมื่อร่างกายของเขาค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ จนกลายเป็นดักแด้ในที่สุด นี่จะเป็นภัยร้ายหรือหนทางที่จะช่วยชีวิตมนุษย์กันแน่?

รหัสดูหนัง fghfg4h8fgh7fg