Chinese Zodiac วิ่ง ปล้น ฟัด master

Chinese Zodiac

เรื่องราวเกี่ยวกับนักผจญภัย (เฉินหลง) ที่เดินทางทั่วโลกเพื่อตามหาหัวรูปปั้นทองแดงของนักษัตรทั้ง 12 ที่ถูกขโมยไป

http://www.numwan.com/topsite/

Leave a comment


*