Chinese Zodiac วิ่ง ปล้น ฟัด master

Chinese Zodiac

Chinese Zodiac

เรื่องราวเกี่ยวกับนักผจญภัย (เฉินหลง) ที่เดินทางทั่วโลกเพื่อตามหาหัวรูปปั้นทองแดงของนักษัตรทั้ง 12 ที่ถูกขโมยไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + 15 =