Chinese Zodiac

เรื่องราวเกี่ยวกับนักผจญภัย (เฉินหลง) ที่เดินทางทั่วโลกเพื่อตามหาหัวรูปปั้นทองแดงของนักษัตรทั้ง 12 ที่ถูกขโมยไป