A Battle of Wits มหาบุรุษกู้แผ่นดิน

A Battle of Wits มหาบุรุษกู้แผ่นดิน

 

เรื่องราว 370 ปีก่อนคริสตศักราช ประเทศจีนแตกออกเป็น 7 ดินแดนใหญ่ และเมืองเล็กๆ อีกหลายเมือง ยังไม่เป็นปึกแผ่นเช่นในปัจจุบัน เมืองเล็กหนึ่งในจำนวนนั้น คือ เมืองเหลียง ที่ตกเป็นเป้าหมายของดินแดนใหญ่อย่างเมืองจ้าว แม่ทัพเซียงหยางจง (อันซุงกี) แห่งเมืองจ้าว วางแผนนำกำลังพลบุกเมืองเหลียงเพื่อยึดครองดินแดน ดูจากรูปการณ์แล้ว เมืองเหลียงที่มีไพร่พลเพียงหยิบมือ ไม่มีทางเอาชนะกำลังพลมหาศาลของเมืองจ้าวได้เลย ความหวังเดียวของเมืองเหลียงคือ นักรบลึกลับนาม เก้อหลี่ (หลิวเต๋อหัว) ผู้เชี่ยวชาญยุทธวิธีการรบ ที่มีคติประจำใจคือทำสงครามโดยให้เสียเลือดเนื้อน้อยที่สุด อาวุธเดียวที่เก้อหลี่มีคือไหวพริบปฏิภาณเชิงสงคราม ที่จะนำกองพลเล็กๆ ของเมืองเหลียงให้ต่อกรกับเมืองจ้าว ด้วยปณิธานแน่วแน่ในการปกป้องบ้านเกิด ไม่ให้ถูกดินแดนใหญ่บุกรุกครอบครอง.