Argo

 

สร้างจากเค้าโครงของเรื่องจริง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอยู่รอดหรือความตายที่แลกกับการรอดชีวิตของ 6 ตัวประกันชาวอเมริกันที่ถูกชาวอิหร่านจับตัวไป เรื่องจริงนี้ไม่มีใครรู้มาเป็นทศวรรษแล้ว