news

 

Interstellar เป็นเรื่องราวของ การผจญภัยของกลุ่มนักสำรวจที่ใช้ประโยชน์จากรูหนอนที่เพิ่งค้นพบใหม่ ซึ่งการค้นพบนี้ได้ทำให้มนุษย์สามารถเดินทางท่องอวกาศได้อย่างไร้ขีดจำกัด และพิชิตระยะทางอันห่างไกลในการเดินทางระหว่างดวงดาวไปได้